Liên hệ

Phòng Công Nghệ Thông Tin -  Trường Đại học Y tế công cộng

Địa chỉ: Phòng A315, Tầng 3 nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Số điện thoại: (024) 62662350
Email: cntt@huph.edu.vn
Website: http://cntt.huph.edu.vn