Về chúng tôi...

Tham mưu cho Ban giám hiệu và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng kế hoạch chiến lược, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý phạm vi của trường Đại học Y tế Công Cộng
Tải tài liệu liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin

Những điều cần biết

Góc kỹ thuật

Góc kỹ thuật

Thủ thuật

Thủ thuật

Lịch công tác

Lịch công tác

Group Mail

Group Mail

Nhiệm vụ của chúng tôi

 

Xây dựng chiến lược công nghệ thông tin

 

Hỗ trợ kỹ thuật

 

Quản lý hạ tầng công nghệ thông tin

 

Tư vấn ứng dụng

Danh sách các cán bộ phòng Công nghệ thông tin

ĐỘI NGŨ CỦA CÁN BỘ CỦA PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Meet the team

Our partner